World Art Uderground 2012 w wielickiej kopalni

World Art Uderground 2012, to projekt Marka Stryszowskiego, łączący w założeniu różne dziedziny sztuki. W tym konkretnym przypadku prócz muzyki, mieliśmy taniec, rzeźbę oraz szeroko rozumianą sztukę wizualną. Miejsce – Kopalnia Soli w Wieliczce, 24 lipca 2012.
Na początek zagrała „Laborka” wspólnie z połączonymi siłami bodaj dwóch orkiestr symfonicznych.

World Art Uderground 2012