Spotkania

Spotykamy się co dwa tygodnie, w poniedziałki o godzinie 19:00.
Adres: „Cudowne Lata” ul. Garncarska 5 (skrzyżowanie ulic Garncarskiej i Studenckiej)

Kawiarnia Cudowne Lata

Prosimy o aktywne uczestnictwo w spotkaniach.