XIX Biennale Fotografii Górskiej

Ogólnopolskie Biennale Fotografii Górskiej Największa impreza o tematyce górskiej w Polsce Konkurs fotograficzny o tematyce górskiej organizowany w Jeleniej Górze jest konkursem mającym najdłuższą w Polsce, bo ponad trzydziestoletnią, tradycję. Adresowany jest do wszystkich fotografujących góry, ich piękno i wszelkie przejawy ludzkiej aktywności na terenach górskich. Od uczestników konkursu oczekujemy fotografii wykonanych we wszystkich górach świata. Konkurs skierowany jest zarówno do artystów fotografików, jak i do amatorów fotografii.

Karta zgłoszenia i regulamin:
http://jck.pl/news.php?id=938

Walne Zgromadzenie

Na dzień 30 maja ustalony został termin Walnego Zgromadzenia Członków Fotogalicji.
Rozpoczynamy o 20:00 w Cudownych Latach (tam gdzie odbywają się spotkania).
W imieniu swoim i Zarządu bardzo proszę wszystkich o udział.

Krakowskie Stowarzyszenie Fotograficzne Fotogalicja